Jak zdać maturę z języka niemieckiego z wyróżnieniem

Odpowiedni dobór materiałów do nauki

Jednym z większych wyzwań, przyszłego maturzysty jest dobór odpowiednich materiałów do nauki. Uczeń powinien określić swój cel, a także ustalić w jaki sposób planuje się uczyć. Decydując się na naukę samodzielną dobrze jest wybrać materiały, które skutecznie zastąpią postać wykwalifikowanego nauczyciela. Podręcznik do samodzielnej nauki, powinien być wyposażony w bogaty zestaw treści, którą uczeń będzie mógł przerabiać na własną rękę, a także wracać do niej, w sytuacji rozwiązywania zadań maturalnych. Repetytorium maturalne niemiecki, jest znakomitym przykładem takiego podręcznika. Jego kompleksowa formuła maksymalnie zwiększa szanse na zdanie matury z sukcesem. Przeznaczeniem książki jest praca samodzielna ucznia, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystywać ją jako pomoc, podczas wykonywania prac domowych oraz powtórzeniowych, na zajęciach szkolnych. Dużym wyróżnieniem książki jest to, że została wykreowana zgodnie z wymogami maturalnymi oraz Centralnej Komisji Edukacji, dzięki czemu daje gwarancje rzetelnych informacji. 

Jak korzystać z książki?

Książka podzielona jest na kilka części, ze względu na łatwiejsze korzystanie z niej. Pierwsza część umożliwia wykonanie testu diagnostycznego, dzięki czemu uczeń może rozeznać się w swoim poziomie wiedzy z języka. Ta część zawiera wiele materiałów teoretycznych, które pomagają w powtórzeniu materiału, uzupełnieniu braków, a także są pomocne podczas rozwiązywania zadań maturalnych. Kolejna część zawiera liczne zadania maturalne, które są znakomitym treningiem przed prawdziwym egzaminem. Zostały tak skonstruowane, aby wyczerpywać listę wszystkich typów zadań, obwiązujących na maturze. Sprawdzają wiedzę z zakresu, czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu, a także pisania krótkich prac pisemnych. Ostatnia część składa się z materiałów dodatkowych oraz skróconych form gramatycznych, które mogą posłużyć jako karty do szybkiego przypomnienia sobie, pewnych zagadnień. Zawiera także klucz odpowiedzi.